POLYURETANOVÉ TECHNICKÉ PĚNY

PUR pěny se vyznačují vysokou životností, chemickou a fyzikální odolností zejména vůči trvalým deformacím. Díky těmto vlastnostem se používají nejen při výrobě čalouněného nábytku,ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu ale i v mnohých dalších oblastech.

Pěnu je možno vytřepávat, prát, pak je ji možno použít opakovaně. Voda, benzín, žíraviny a detergenty, minerální oleje, tuky atd., nezapříčiňují u této pěny bobtnání.

Pěna se může řezat, frézovat, lepit, natavovat a vysekávat.

ZÁKLADNÍ DODÁVANÉ PUR PĚNY
PUR pěnaV šířce 2000 x 1000x 0,100 mm
na přání můžeme nechat vyrobit různé rozměry a šíře

Technické pěny jsou označovány: název pěny + čtyřmístné číslo

První dvě čísla označují objemovou hmotnost v kg/m3

Druhé dvě čísla označují odpor proti stlačení v kPa

Ostatní technická charakteristika:

Trvalá deformace v tlaku je změna výšky zkušebního tělesa namáhaného padesátiprocentní deformaci po dobu 72 hod. oproti výšce počáteční.

Tažnost je poměr prodloužení měřené délky zkušebního tělesa v okamžiku přetržení oproti původní měřené délky pracovní části.

Pevnost v tahu je napětí v tahu vypočtené z poměru tahové síly potřebné k protržení zkušebního tělesa a jeho počátečního průřezu.