STRETCH FOLIE

Nákup na metry

Naše společnost od začátku měsíce října 2006 mění prodejní strategii.
Upouštíme od prodeje fólií na váhu nebo kusy a přecházíme na metry.

Při prodeji na metry bude pro zákazníka jednodušší kontrola kvality a množství dodaného materiálu. Pro přehlednější značení jsme upustili od uvádění síly v mikronech a přešli jsme na váhu za 10 běžných metrů. Pro zákazníka to přináší jednodušší kontrolu fólie než dřív.